Do czego służy goniometr medyczny?

Duży goniometr jest urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni umożliwia precyzyjne określenie kątów. Jest to niezwykle potrzebne narzędzie w ocenie i kontrolowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy budowa: Dzięki prostej strukturze, tani goniometr umożliwia precyzyjne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako czynnik odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala zlokalizowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który zamierzamy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny kluczowe jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej przedstawiam podstawowe ruchy i wytyczne z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wybranym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji komfortowej, a badacz miał klarowny widok na obszar, który będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Przydatne jest wskazanie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy to również badanej kończyny, jak i jej bliskich części też innych struktur anatomicznych, jakie mogą mieć wykonywane pomiary.
3. Wykonanie testów w odpowiednim układzie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować spójność także przygotowanie ich w danym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma niebagatelne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki osiągnięte podczas testów w których korzystamy goniometr medyczny https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Definicja tego systemu składa się z głównych liter przedstawiających płaszczyzny, w których testowane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał wszechstronne zastosowanie nie tylko w sferze medycznej, lecz także w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do przekazywania kierunku i kątów w nawigacji, zwykle na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku wobec innych obiektów lub kierunku w jakim płynęli.


2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł także zastosowanie w działaniach wojennych. Był używany do wyznaczania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano także jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sytuacjach cywilnych. Był używany do przekazywania pozycji wroga oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności także możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym urządzeniem w różnych dziedzinach, w tym także w dziedzinach związanych z zabezpieczeniem oraz obronnością.