Na samym początku powinno się opisać czym jest fizykoterapii. Jest to sposób rehabilitacji medycznej, która…